ประกาศรับสมัครสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA)

 

          เชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของสมาชิก เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tysa.or.th/call-for-members เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/JGntxfPdKZTBJrkT7 หรือ QR Code ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ 
E-mail : tysaemail@gmal.com 
โทร. 087-812-0502