หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) # 2

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) # 2
- หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น Chief Innovation Leadership
- หลักสูตรที่จะสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Policy Network
- หลักสูตรที่จะผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบาย Innovation Policy เกิดขึ้นได้จริง
- หลักสูตรที่เป็นพื้นที่รังสรรค์ความคิด (Co Creation) ในเชิงนวัตกรรม และพื้นที่ของสร้างโอกาสในการนำร่องนวัตกรรม (Sandbox) รับมือกับภาวะวิกฤต
- หลักสูตรที่รวมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
- ผู้บริหารระดับระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชน
-ผู้เข้าร่วมต้องมีเอกสารนำเสนอไอเดียการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบาย


รับสมัครผู้เข้าอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.ค. 2563
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 70 ท่านเท่านั้น
หลักสูตรจะเปิดอบรมตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค.- 8 ต.ค. 2563


(หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการอบรม ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โควิด-19)

ท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ https://ppcil.nia.or.th/

**ฟรี! ค่าธรรมเนียมการอบรม 55,000 บาท (เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)