กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร "ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา"  
เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ถึงวัน 31 ธันวาคม 2563 นี้ 
..............................................................................................

ในพื้นที่ 
1. ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/yARvs7eAyr2c3Ysa8


***ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ทางหน้าเว็บไซต์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา  http://www.dra.up.ac.th/
และ  Facebook Fanpage :  
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP  ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นี้ !!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารงานวิจัย โทร. 054-466666 ต่อ 1047 (บุษบา , จีรัชญ์)