การเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

จัดงาน: 04 สิงหาคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

          

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ www.thailandresearchexpo2020.com  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-6291970 (สิริทัชญา) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->