การขอรับการสนับสนุนภายใต้ "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนนักวิจัยศักยภาพสูง แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเป็นผู้นำทีมวิจัย ส่งแบบขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/chairprofessor.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล chair@nstda.or.th
โทร 02-644-8150 ต่อ 81832 หรือ 81882

วันที่โพสต์ 2020-04-09 13:22:16 ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...